Analiza SWOT w life coachingu?

Analiza SWOT jest narzędziem, które zapewnia systematyczny i ustrukturyzowany proces wspierający każde przedsięwzięcie, także te dotyczące rozwoju osobistego. Badanie i dopasowywanie wewnętrznych mocnych i słabych stron oraz zewnętrznych szans i zagrożeń maksymalizuje Twoje szanse na sukces.

SWOT jest znaną i szeroko stosowaną metodą analiz związanych z biznesem. Ramy SWOT zostały opracowane na początku lat 60 Harvard Business School w celu analizy studiów przypadków. Po jej wprowadzeniu w publikacji autorstwa Edmunda Learneda, profesora marketingu i jego współpracowników, The Analiza SWOT, stała się szeroko stosowanym jako narzędziem nauki myślenia strategicznego na uczelniach biznesowych w Stanach Zjednoczonych. Wraz z rozwojem indywidualnego life coachingu i business coachingu (dekady później) osobista analiza SWOT została uznana za skuteczną metodę zarządzania decyzjami osobistymi takimi jak wybór kariery, rozwój kompetencji i umiejętności osobistych.  

Badacze Emet Gurel i Merba Tat (2017) zwrócili uwagę, że Analiza SWOT zaczyna się od jasnej wizji, która prowadzi do określonej misji, co ma  zastosowanie w życiu osobistym. Analiza wewnętrzna i zewnętrzna, czynniki wpływające na realizację wizji i misji dają wybory i wdrożenie planu zarządzania zmianą. Proces jest w procesie doskonalenia osobistego. 

Irene Ilot (1997) poszła jeszcze dalej, argumentując, że osobista analiza SWOT strukturyzuje refleksję, co może przenieść klienta coachingu z „zastoju myśli” do działania. Dziej się to dzięki podkreślaniu istniejących barier i możliwych rozwiązań. Innymi słowy, osobista analiza SWOT porządkuje wiedzę w celu ujawnienia wzorców, które muszą być wzmocnione lub przezwyciężone, aby osiągnąć sukces. Jednak Thomas Chermack i Bernadette Kasshanna (2007) ostrzegają, że każda analiza SWOT musi być częścią procesu integracyjnego, który otwiera refleksję dialog na temat tego, jak osiągnąć wizję i misję osoby lub podmiotu. W związku z tym SWOT stanowi jeden z elementów większego systemu zarządzania zmianą. Pomimo deklarowanych ograniczeń, coraz częściej uznaje się analizę SWOT za cenny punkt wyjścia do aktualnej sytuacji i warunków klienta. Stanowi podstawę do refleksji wewnętrznej i zewnętrznej, ustalenia strategii i planu działania na rzecz zmiany. 

W analizie SWOT osoba lub grupa osób identyfikuje i określa ilościowo lub kwalifikuje parametry wewnętrzne – mocne i słabe strony – oraz warunki zewnętrzne – szanse i zagrożenia – które są istotne dla realizacji ich wizji i misji. Po umieszczeniu tych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w odpowiednie ćwiartki diagramu SWOT, opracowuje potencjalne strategie sukcesu oparte na parowaniu elementów wewnętrznych z zewnętrznymi czynniki.

Celem analizy SWOT jest wygenerowanie czterech podstawowych strategii sukcesu. 

1) wykorzystanie mocnych stron w celu maksymalizacji szans („SO”),

2) wykorzystanie mocnych stron do wykorzystania zagrożeń („ST”),

3) niwelowanie i monitoring słabości w celu zwiększenia możliwości („WO”),

4)niwelowanie i monitoring słabości w celu zmniejszenia zagrożeń („WT”).

Na przykład, korzystając z jednej ze zidentyfikowanych możliwości, rozważa się jakie mocne strony pomogą  je wykorzystać. Z kolei przeglądając się zagrożeniom znajdujemy mocne strony, za pomocą których możemy zminimalizować ryzyko lub które słabe strony muszą zostać zaopiekowane w celu wyeliminowania zagrożenia. Jak to się robi? Najlepiej wykonywać taka analizę pod opieka coacha, mentora ale możesz tez spróbować zrobić to samodzielnie. Upewnij się, że masz jasno określoną wizję i misję, swoje wymarzone osiągnięcie. To są dość płynne pojęcia więc nie martw się. gdy coś się na chwilę „zamgli”. To jest ok. 

Pobierz szablon z opisem SWOT (poniżej)

lub narysuj go samodzielnie z czterema ćwiartkami, oznaczonymi od lewego górnego rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara,

Mocne strony

Wymień 3-5 swoich największych mocnych stron w odpowiednim polu. Są to Twoje wewnętrzne zdolności i cechy, w których czujesz się lepsza/y niż większość innych ludzi, które dają Ci dumę, dobre wyniki, chcesz nadal je rozwijać i wykorzystywać w dążeniu do swoich celów. Na przykład empatia może im dobrze służyć w budowaniu relacji.

Słabości

Zapisz 3-5 swoich słabych stron w odpowiednim polu. Są to wewnętrzne zdolności i cechy, których Twoim zdaniem Ci brakuje, a które mogą być istotne dla realizacji wizji i misji. Może czujesz, że jesteś w tzw tyle, w tych obszarach jesteś zakłopotana/y, zawstydzona/y lub unikasz sytuacji, w których te kompetencje są wymagane. Uznajesz, że być może będzie trzeba się czegoś nauczyć i rozwinąć pewne umiejętności, aby odnieść sukces. Na przykład możesz czuć, że Twoje analityczne umiejętności lub lęki powstrzymują Cię przed podejmowaniem pewnych decyzji.

Możliwości

Następnie popatrz na zewnątrz, poza siebie, na to na co nie masz bezpośrednio wpływu. Zidentyfikuj 3-5 zewnętrznych możliwości, które możesz wykorzystać, aby zbliżyć ich do swoich celów. Wpisz je do odpowiedniego kwadratu. To trendy, warunki, zdarzenia lub sytuacje które mogą się wydarzyć i które mogą pomóc Ci w realizacji  wizji i misji. Na przykład, Twoja firma prowadzi interdyscyplinarną inicjatywę szkoleniową podnoszące takie kompetencje jak asertywność i empatia. 

Zagrożenia

Na koniec sporządź listę 3-5 zagrożeń zewnętrznych, które mogą uniemożliwić lub utrudnić dotarcie do celu. Są to trendy, warunki, zdarzenia lub sytuacje, w tym działania i decyzje innych osób, które mają uzasadnione szanse stanąć na drodze do Twojego sukcesu. Na przykład Twoja firma zatrudnia bardziej wyspecjalizowany personel i zmniejsza liczbę pracowników tzw. ogólnych.

Dopasowanie możliwości do mocnych stron

Teraz rozważ dwie najbardziej obiecujące możliwości. Spójrz na jedną lub dwie mocne strony, których potrzebujesz, aby wykorzystać te możliwości. Jeśli Ty je posiadasz, jak możesz je wzmocnić i efektywnie wykorzystać, aby zmaksymalizować powodzenie? Jeśli nie, czy możesz je dopracować lub pozyskać? Sformułuj jeden lub dwa elementy działania wpraw swoje odpowiedzi w ruch. Jest to ćwiczenie Mocne strony – Możliwości (SO).

Dopasowywanie słabych stron do możliwości

Podobnie, zidentyfikuj jedną lub dwie słabe strony, które mogą mieć negatywny wpływ wpłynąć na Twoje dążenie do tych możliwości. Jak możesz poprawić, przezwyciężyć lub odwrócić te zagrożenia? Tak jak poprzednio, sformułuj jeden lub dwa elementy działania, aby rozwiązać problem. To jest ćwiczenie Słabość-Szanse (WO). Możesz tu na przykład zapisać się na szkolenie specjalizacyjne, aby poprawić swoje umiejętności analityczne lub zarządcze.

Dopasowanie mocnych stron i zagrożeń

Na koniec wybierz dwa najbardziej niepokojące zagrożenia. Czy masz mocne strony, które możesz wykorzystać złagodzić te? Jaką jedną lub dwie rzeczy musisz zrobić, aby to osiągnąć? To jest ćwiczenie Mocne strony-Zagrożenia (ST). Czy na przykład możesz wykorzystać siłę empatii, aby skierować swoją pracę na oczekiwane efekty?

Dopasowanie słabych stron i zagrożeń

Podobnie zidentyfikuj jedną lub dwie swoje słabości, które zwiekszają prawdopodobieństwo i/lub wpływ zagrożeń. Co możesz zrobić, aby je poprawić, przezwyciężyć lub złagodzić słabości? To jest ćwiczenie Słabe strony-Zagrożenia (WT). Czy na przykład w ten sposób zminimalizujesz zagrożenie zwolnienia z pracy (poprzez usprawnienie swoich analiz umiejętności)?

Tworzenie planu działania

Powinien teraz mieć teraz połączoną listę czterech lub więcej działań do zwiększenia prawdopodobieństwa skutecznej strategii. Uszereguj  to w porządku, który Twoim zdaniem ma najwyższy priorytet, zgodnie z wpływem i czasem. Upewnij się, że każdy krok jest wykonalny i w razie potrzeby podziel go na mniejsze kroki.

Oto powstał wykonalny i odpowiedni plan działania oparty na Twojej osobistej analizie SWOT!

Trzymam kciuki!

AB

Przypisy:

Chermack, T. J., and Kasshanna, B. K. (2007). The use and misuse of SWOT analysis and implications for HRD professionals. Human Resource Development International, 10(4), 383-399. DOI: 10.1080/13678860701718760 Gurel, E., and Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. The Journal of International Social Research, 10(51), 1-13. DOI: 10.17719/jisr.2017.1832 Ilot, I. (1997). The research assessment exercise: A personal SWOT analysis. British Journal of Occupational Therapy, 60(4), 167-168

Coaching/mentoring

Coaching żałoby

200,00 
-34%

Coaching/mentoring

E-book „Zestresuj się!”

Original price was: 29,00 zł.Current price is: 19,00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 19,00 .

-33%

Coaching/mentoring

Sesja coachingowa 6 w cenie 4

Original price was: 1.200,00 zł.Current price is: 800,00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 800,00 .

-25%

Coaching/mentoring

Sesja coachingowa 4 w cenie 3

Original price was: 800,00 zł.Current price is: 600,00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 600,00 .

-17%
Original price was: 3.500,00 zł.Current price is: 2.900,00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 2.900,00 .

Coaching/mentoring

Marka osobista od podstaw

29,00 
Brak w magazynie

UMÓW WIZYTĘ

Skorzystaj z poniższego formularza w celu umówienia wizyty w gabinecie lub jeśli wolisz- spotkania online

[booking options='{calendar months_num_in_row=2 width=768px cell_height=50px}’]
  • Każda sesja trwa 50 minut, w kalendarzu jest możliwość wyboru podwójnej sesji, rezerwując czas dwóch godzin, rezerwujesz 100 minut sesji.
  • Wybranie wizyty nie oznacza rezerwacji terminu, potwierdzenie otrzymasz na podany adres e-mail.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content