Złoty podział, boska proporcja, podział harmoniczny a Kobieca Sprawa?

Przypatrz się naszemu logotypowi, co widzisz? Oprócz napisu Kobieca Sprawa i liter?

Chcę Ci opowiedzieć dlaczego “na warsztat” wzięłam nas, kobiety i dlaczego w logotypie wpisany jest ciąg Fibonacciego symbolizujący złoty podział, inaczej boską proporcję.

Czym jest złoty podział?

To nieracjonalna liczba nadaje temu co obserwujemy racjonalne znaczenie. Taki znalazłam cytat  w sieci. Trudno się z nim nie zgodzić.

Najpierw kilka niezbędnych danych historycznych, po resztę odsyłam do linków na końcu tekstu, nie jestem historykiem, są w tej kwestii lepsi ode mnie.

Pierwsze zastosowanie złotego podziału odnotowuje się 2600 lat temu (Egipt). Najstarszy znany tekst, który opisuje tą relację to Elementy geometrii Euklidesa z Aleksandrii. Platon z kolei jest jednym z pierwszych matematyków, który studiował złotą proporcję wyłącznie jako koncepcję matematyczną.  Użył go do zaprojektowania Partenonu. Fibonacci zaś mówi o równaniach wraz ze swoim słynnym ciągiem Fibonacciego. Znalazł powiązanie między ciągiem Fibonacciego a złotym podziałem. Irracjonalność złotego podziału przejmuje Campanus, który bada złoty podział w geometrii.

Tworzy, uwaga: złotą spiralę, która jest spiralą logarytmiczną. Współczynnik wzrostu spirali jest równy złotemu podziałowi.

 

I teraz na chwilkę wróć do naszego loga? Widzisz już coś więcej niż litery?

 

 

Taaaaak, logo Kobiecej Sprawy jest stworzone na planie złotego podziału!

 

 

 

 

 

 

Boski podział został zilustrowany w książce Luco Pacioli De divina proportione (Boska proporcja) przez Leonardo da Vinci a niemiecki filozof Adolf Zeising uznał, że ​​złoty podział umożliwia zrozumienie zarówno dziedziny nauki, jak i sztuki.

 

Zdaniem F. Corbalán “Człowiek idealny Leonarda stanowił pierwszą refleksję nad obecnością φ w świecie ożywionym. Od tamtej pory historia sztuki i nauki niosła liczne badania nad relacją między różnymi częściami ludzkiego ciała ze złotą proporcją”(F. Corbalán 2010, s126).

 

Jeżeli podzielimy dowolną liczbę z tego ciągu przez poprzedzającą ją liczbę, to zawsze otrzymamy pewne przybliżenie liczby φ, im dalej jesteśmy w ciągu tym lepsze przybliżenie otrzymamy (F. Corbalán 2010, s16). Innymi słowy, dzieląc przez siebie kolejne liczby Ciąg Fibonacciego, możemy otrzymać kolejne przybliżenia złotej liczby. Obliczmy więc przybliżenia złotej liczby korzystając z początkowych wyrazów ciągu:

Wiele zależności w naturze jest podporządkowane boskiej proporcji. W przyrodzie najpiękniejszym dla mnie  przykładem złotych proporcji jest muszla. Zobacz tylko…

 

 

 

Nasze ciała? Bardzo proszę. Stosunek odległości od końca palców do łokcia do odległości od łokcia do nadgarstka lub stosunek wzrostu człowieka do odległości od stóp do pępka powinien być zbliżony do liczby φ. Analizując dalej anatomię człowieka można zauważyć, że mamy dwie ręce, a każda z nich składa się z pięciu palców. W ośmiu palcach mamy po trzy paliczki, natomiast dwa kciuki składają się z dwóch paliczków, każda z tych liczb są liczbami ciągu a stosunek długości środkowego palca do małego jest równa liczbie φ (I. Lehmann 2014).

Jak to to się ma do Kobiecej Sprawy?

Złote proporcje w kontekście kobiet mają zastosowanie chociażby w ocenie naszej urody (symetria), wyglądu, generalnie dotyczą doznań estetycznych ale czy boska proporcja może dotyczyć innych obszarów naszego życia, socjologii, psychologii, filozofii umysłu, duchowości?

 

Jak stosuje się matematyczny złoty podział  do obliczania kształtów twarzy?

W pewnym uproszczeniu: mierzy się od odcinek od linii włosów na czole do punktu między oczami, kolejny do podstawy nosa a następny spod nosa do miejsca tuż pod brodą. Jeżeli te długości są równe, osoba uważana jest za piękną. Kolejne pomiary służą ustaleniu symetrii i proporcjonalności twarzy. I tak, żeby ktoś był atrakcyjny według ”boskiej proporcji” długość jego ucha musi być równa długości nosa, z kolei szerokość oka powinna być równa odcinkowi pomiędzy oczami.

źródło: National Geografic

Dla mnie interesującym zagadnieniem jest doświadczanie, obserwowanie nas kobiet oraz próba ustalenia, czy „zasada złotego podziału” może być swoistą matrycą nie tylko dla świata materialnego, ale również dla świata duchowego, naszego rozwoju, postępu? Czy złota proporcja odnosi się nie tylko do ilości, lecz także do np idei? Intuicyjnie, jak sądzę dążę do złotej proporcji w sprawach kobiet. Tymczasem już wiesz co było inspiracją dla stworzenia Kobiecej Sprawy i jej loga:)

To nie tylko posty na FB, Tik Tok, fotki, komentarze, sprzedaż, marketing i promocja.

To nasza filozofia.

Trzymaj się!

Agata Baryła

 

Dla tych z was którzy chcą zgłębić tematykę poniżej podaję źródła warte uwagi:

https://fibonacci.com/humans/

https://goldenratiomyth.weebly.com/phi-in-psychology.html

JOANNA MARIA CHRZANOWSKA*1 Krótka historia symetrii

Antoni B. Stępień WSTĘP DO FILOZOFII Wydanie czwarte rozszerzone

Izabella Andrzejuk, Łukasz Mażewski, Justyna Smoleń, Agnieszka Gondek Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 6

https://medium.com/@icy.algorithms/mistakes-efforts-and-fibonacci-240cacb59ac1

źródła foto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibonacci_spiral.png

Obraz <a href=”https://pixabay.com/pl/users/janeb13-725943/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1125056″> janeb13</a> z <a href=”https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1125056″> Pixabay</a>