Nadia Didur

Nadia Didur, Pomoc cudzoziemcom

Меня зовут Надежда Дидур.
Год назад решили с семьёй изменить жизнь и теперь живём с мужем и детками в Польше.
Сейчас в Польше занимаюсь легализацией пребывания иностранцев. Создала свою группу на FB „Права иностранцев в Польше”, где каждый участник может получить профессиональную юридическую помощь и найти ответы на свои вопросы.
В Украине имею опыт работы в кадровом делопроизводстве около 10 лет, работала в государственных структурах (а именно в Министерстве культуры и туризма, Киевская районная государственная администрация), так же работала в HR-отделе в крупнейшем туроператоре „Join up!”, была заместителем редактора журнала „Кадровая практика”.

Rok temu postanowiliśmy zmienić swoje życie z rodziną, a teraz mieszkamy z mężem i dziećmi w Polsce. Teraz w Polsce pomagam legalizować pobyty cudzoziemców. Utworzyłam własną grupę w FB „Prawa cudzoziemców w Polsce”, gdzie każdy uczestnik może uzyskać profesjonalną pomoc prawną i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Na Ukrainie mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR/kadrowa) od około 10 lat, pracowałam w agencjach rządowych (mianowicie w Ministerstwie Kultury i Turystyki, regionalna państwowa administracja miasta Kijów), pracowałam również w dziale HR w największym touroperatorze „Join up!”, również byłam zastępcą redaktora magazynu „Personnel Practice”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.