Zbadaj archetyp swojej marki

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Archetyp (z gr. arche – „początek”, typos – „typ”) t nic innego jak pierwowzór postaci, zdarzenia, motywu, symbolu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, w której archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie[1]. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.

Pojęcie archetypu (…) zostało wywiedzione z wielokrotnie powtarzanych obserwacji, jak na przykład ta, że mity i bajki literatury światowej zawierają ściśle określone motywy, które pojawiają się zawsze i wszędzie. Jednocześnie te same motywy spotykamy w fantazjach, snach, deliriach i urojeniach współczesnego człowieka. Te właśnie typowe obrazy i związki nazywamy wyobrażeniami archetypowymi. Im są wyraźniejsze, tym jaskrawiej uwidacznia się to, że towarzyszy im szczególnie intensywne zabarwienie emocjonalne (…). Wywierają na nas wrażenie, są sugestywne i fascynujące. Biorą one swój początek w archetypie, który – sam w sobie – wymyka się przedstawieniu, jest nieświadomą praformą, stanowiącą – jak się wydaje – część struktury psyché, może przeto pojawiać się zawsze i wszędzie.

C. G. Jung, Das Gewissen in psychologischer Sicht. W: Das Gewissen. Studien aus dem C.G. Jung-Institut, Zürich 1958, s. 199n
Dlaczego ustalenie  archetypu Twojej marki jest tak ważne? Bo tylko wtedy gdy będziesz działać spójnie, w zgodzie ze sobą, sprzedasz wszystko co tylko zechcesz!
Wykonaj quiz i dowiedz się jakich archetypem jesteś, jaką drogę i sposoby komunikacji wybrać by osiągać sukcesy.
Show More

What Will You Learn?

  • Dowiesz się jakim archetypem jesteś i jak Twoja marka powinna się komunikować z klientem docelowym

Course Content

Poznaj archetyp swojej marki