Pride Month. Miesiąc dumy

Czerwiec miesiącem dumy! Ale co to znaczy i dlaczego akurat czerwiec?

To czas kiedy świętujemy równość i solidarność. Uważamy, że nikt nie jest gorszy a różnorodność jest czymś
potrzebnym i pięknym.

Pride Month (miesiąc dumy) przywędrował do nas z USA, ku pamięci demonstracji, która wydarzyła się latem w 1969 roku kiedy to nowojorska policja zrobiła nalot na Stonewall (gejowski bar).

 

„Zamieszki w Stonewall Inn. Latem 1969 roku osoby LGBT+ walczyły o swoje prawa 

Policjanci z nakazem rewizji wkroczyli do baru. Powodem do przeprowadzenia akcji miał być brak licencji na sprzedaż alkoholu w klubie. Mundurowi przepytywali klientów Stonewall Inn, a następnie wypuszczali ich z lokalu. Ci jednak nie rozeszli się, a zatrzymali przed wejściem. Przed lokalem zebrało się ok. 200 osób. Gdy policjanci wyprowadzali kolejnych klientów, w tym trzy osoby transpłciowe i lesbijkę, tłum zaczął skandować „We want freedom!” (ang. „Chcemy wolności!”). Między policją a demonstrującymi doszło do przepychanek, na mundurowych posypały się kamienie i butelki, ranne zostały osoby po obu stronach konfliktu

Dzień po zamieszkach w Greenwich Village, osoby LGBT+ wyszły na ulice Nowego Jorku, aby walczyć o swoje prawa. W protestach mogło wziąć udział nawet 2000 osób. Uznaje się, że demonstracje te były pierwszym aktem oporu większej grupy osób nieheteronormatywnych przeciwko sposobowi traktowania ich przez władze.”

źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Potrzeby wszystkich są takie same, a przede wszystkim tak samo ważne.

Magazyn Kobieca Sprawa idzie dalej niż dotychczas, za horyzont kobiecy,  wchodzimy na wyższy level dostrzegania i rozumienia potrzeb otaczającego nas świata.

Musimy rozmawiać o różnorodności, która jest cecha immanentną każdego społeczeństwa bez wyjątku. Różnorodność jest niezbędna do rozwoju i wzrastania, wzajemnego uczenia się i poznawania świata z różnych perspektyw

Dlatego tak ważne jest zaakceptowanie tego i pójście dalej. To bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że ktoś kto jest odmienny jest naszym skarbem, jest tym czego potrzebujemy, aby wzrastać.

Tylko wtedy możemy mówić o rozwijającym się społeczeństwie, kiedy będzie ono doceniać i czerpać z różnorodności  – mam tu na myśli pochodzenie, kulturę, język, orientację seksualną a także osoby ze środowisk wykluczonych np z niepełnosprawnościami. – Agata Baryła

 

Już 19 czerwca w Warszawie odbędzie się parada równości, demonstracja w postaci przemarszu ulicami Warszawy.

Organizatorzy parady domagają się realizacji 12 postulatów:

1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa
Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

2. Prawa osób trans prawami człowieka
Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści
Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela
Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

5. Otwarta przestrzeń publiczna bez barier
Przestrzeń miejska ma być obszarem integracji lokalnych społeczności. Powinna być inkluzywna i otwarta. Apelujemy o tańszy dostęp do kultury, miastotwórcze działania w przestrzeni miejskiej, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i likwidację barier architektonicznych dla zmarginalizowanych grup: rodziców i opiekunów z wózkami dziecięcymi, osób z niepełnosprawnościami i starszych.

6. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców
Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza – wolnym jest!

7. Rzetelna edukacja prawem człowieka
Żądamy wprowadzenia do szkół i przedszkoli: nowoczesnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku; edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność; etyki, kształtującej postawy szacunku i poszanowania godności wszystkich ludzi.

8. Szacunek i prawna ochrona zwierząt
Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w tym przede wszystkim wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym. Żądamy realnej ochrony przed cierpieniem wszystkich zwierząt jako świadomych istot czujących: zwierząt hodowlanych, dzikich, bezdomnych, i domowych.

9. Różni – równi wobec siebie
Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.

10. Dość chamstwa – żądamy debaty
Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.

11. Równość płci podstawą demokratycznego państwa
Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

12. Dbajmy o nasz wspólny dom, Ziemię
Ziemia jest naszym jedynym domem. Pomimo tego, zużywamy jej zasoby tak jakbyśmy mogli sobie pozwolić na jej zniszczenie. Apelujemy do rządów i korporacji o zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych.

Będziecie uczestniczyć?

Love is Love!

 

Autor: Nikola Baryła