Wyznaczanie Celów. Dlaczego to takie ważne?

Wyznaczanie Celów

Niektórzy lubią dryfować zakładając, że i tak gdzieś dopłyną. To prawda, że gdzieś, ale ważne jest w jakim kierunku zmierzasz? Kierownik nie może pozwolić sobie na takie ryzyko i zaniedbanie. Cel wyznaczany swojej grupie powinien być spójny z celem jaki nałożyła na nas firma. Dobrze skoordynowany cel pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii.

Elastyczność wyznaczania celów

Dlaczego to takie ważne? Bo wielokrotnie może zdarzyć się, że pierwotnie ustalone cele należy zmodyfikować lub nawet zmienić. Pojawiające się okoliczności mogą sprawić, że będziesz musiał przewartościować pewne kwestie i zdecydować się na zmiany oraz dostosować do nich pierwotne zamierzenia.

W takich sytuacjach Dale Carnegie w książce „Jak być prawdziwym przywódcą i w pełni człowiekiem” proponuje, aby zastosować program wyznaczania celów, który składa się z trzech poziomów:

•      Alternatywa 1 – ustalamy Cel główny, który planujemy osiągnąć, jeśli nic nie zakłóci nam jego realizacji;

•      Alternatywa 2 – obniżamy trochę poprzeczkę, jeżeli wiemy, że głównego celu nie da się osiągnąć, bo zmieniły się okoliczności. Zamiast przewartościowywać swoje zamierzenia – wybieramy tą alternatywę;

•      Alternatywa 3 – podwyższamy poprzeczkę, jeżeli nasze postępy są większe, niż zakładaliśmy. Zamiast osiadać na laurach, kierujemy się tą alternatywą i osiągamy jeszcze więcej.

W jaki sposób radzić sobie z przeszkodami w egzekwowaniu odpowiedzialności?

1.     Przedstaw cele w sposób zrozumiały.

2.     Unikaj korygowania celów, dopóki ważne wydarzenia czy też okoliczności nie wpłyną na ich zmianę.

3.     Postaraj się zaangażować wszystkich swoich współpracowników w realizację postawionych sobie zamierzeń.

4.     Spraw, aby Twój zespół potraktował cele firmy jako swoje. Więcej o tym opisane zostało w książce „Lider Własnego Życia. Jak myśli kształtują drogę do sukcesu?”.

5.     Zachęcaj współpracowników do zadawania pytań, zgłaszania swoich propozycji, sugestii.

6.     Kieruj się harmonogramem i trzymaj się go.

7.     Dbaj o odpowiednie przeszkolenie współpracowników oraz udzielaj za każdym razem informacji zwrotnych.

8.     Weź pod uwagę wszelkie uchybienia oraz zniechęcenie swoich Partnerów i jak najszybciej podejmuj działania wspomagające.

9.     Pamiętaj, że kontrola prowadzi do podporządkowania, a autonomia do zaangażowania. Dlatego też współpracuj, a nie szefuj.

Jak skutecznie wyznaczać – formułować cele?

W skrócie będzie wyglądało to tak:

•      Ustal cel ostateczny;

•      Podziel ten cel na mniejsze cele;

•      Wyznacz etapy działania ustalając ścieżki dostępu;

•      Zaangażuj się w każdy krok;

•      Zacznij od razu, nie czekaj!

Poszerzając temat i idąc za wskazówkami Brian’a Tracy’ego – wyznacz cel ostateczny, postanów dokąd zmierzasz i zacznij!

Cenne wskazówki:

1.     Podaj 5 wartości w swoim życiu, np.: uczciwość, szacunek, miłość, przyjaźń, odwaga itp..

2.     W ciągu 30 sekund wymień 3 cele życiowe.

3.     Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że masz przed sobą tylko 6 miesięcy życia?

4.     Co zmieniłbyś w swoim życiu, gdybyś jutro wygrał 1 mln złotych?

5.     Co chciałeś zrobić, ale się powstrzymywałeś?

6.     Jakie działania dały Ci poczucie własnej wartości?

7.     Co zrobiłbyś, gdybyś miał pewność sukcesu? Jaki cel wówczas wyznaczyłbyś sobie?

Teraz dopiero możesz przejść do swojego WIELKIEGO, OSTATECZNEGO CELU. Określ swoją misję, metody i miarę działania, a odniesiesz sukces na miarę LIDERA WŁASNEGO ŻYCIA.

Autorka: Aleksandra Jagodzińska

 

źródło: Artelis.pl.