Czakry bez tajemnic

Czakry – ośrodki energii wirującej

 Pobierają, magazynują i przenoszą energię z ducha do ciała i na odwrót. Ich zadaniem jest utrzymanie organizmu w równowadze nie tylko duchowej i fizycznej, ale również mentalnej i emocjonalnej. Jakiekolwiek zaburzenia, nieprawidłowości i blokady w funkcjonowaniu czakr na poziomie fizycznym objawiają się jako choroby.

Usytuowanie czakr

Czakramów występujących w ciele człowieka są tysiące. Są one rozsiane na całym ciele poczynając od koniuszków palców, a skończywszy na czubku głowy. Nie są one umiejscowione na stałe w jednym miejscu -mogą się przesuwać, kręcić i wirować. Mogą być po części zamknięte, lub całkowicie otwarte. Każda z czakr odpowiada za pewne określone cechy oraz zdolności, poczynając od tych przyziemnych, a skończywszy na tych duchowych. Wśród wszystkich czakr wyróżnia się siedem głównych, biegnących wzdłuż kręgosłupa. Każda z nich połączona jest z określonym gruczołem dokrewnym, a także organem wewnętrznym. Energia docierająca do gruczołu zostaje przekształcona w określony hormon, a ten zaś rozprowadzany jest wraz z krwią po całym organizmie i warunkuje zdrowie człowieka. To właśnie one w znaczący sposób wpływają nie tylko na zdrowie, ale i jakość całego życia. 

Energia czakr – siła życiowa

Energia przepływająca przez czakry powinna płynąć swobodnie. Należy unikać sytuacji, w których czakry mają za mało energii na skutek blokady lub są wręcz przeładowane. Zaburzenia w przepływie energii mogą być niebezpieczne i przyczyniać się do wielu życiowych komplikacji i niepowodzeń. Siła życiowa płynąca przez czakry rozpływa się tysiącami kanałów energetycznych po cały ciele. Trzy główne biegną wzdłuż kręgosłupa i doprowadzają energię do 7 głównych czakramów. Jeden z kanałów – kanał główny tzw. suszumna biegnie od podstawy pionowo poprzez wszystkie czakry, zaś dwa boczne: pingala i ida rozgałęziają się od kanału głównego.

Najważniejsze czakry

Wśród kilku tysięcy czakr zlokalizowanych w całym ciele należy wymienić 7 podstawowych i najważniejszych umiejscowionych wzdłuż kręgosłupa, poczynając od kości ogonowej, a skończywszy na czubku głowy.

  • Czakra korzenia (inaczej podstawy lub Muladhora) – zlokalizowana u podstawy kręgosłupa, poniżej narządów płciowych w okolicy kości ogonowej. Połączona jest z nadnerczami. Jest koloru czerwonego. 
  • Czakra genitalna (inaczej krzyżowa, seksualna, lub Swadhistana) – zlokalizowana w okolicy genitalnej. Połączona z jajnikami lub nadnerczami. Jest koloru pomarańczowego.
  • Czakra splotu słonecznego (inaczej Manipura) – zlokalizowana pomiędzy pępkiem, a mostkiem. Połączona jest z trzustką. Jest koloru żółtego. 
  • Czakra serca (inaczej Anahita) – jest to pierwsza z czakr wyższych, powiązanych ze sprawami duchowymi. Zlokalizowana jest między żebrami, a okolicą mostka. 
  • Czakra gardła (inaczej Wiszuddna) – znajduje się u podstawy szyi. Połączona jest z tarczycą. 
  • Czakra trzecie oko – znajduje się nad brwiami, u nasady nosa. Związana jest z przysadką. Ma kolor indygo. 
  • Czakra korony (inaczej Sahoshrara) – jest to czakra najwyższa i najbardziej tajemnicza. Dokładnie nie wiadomo, czy znajduje się ona na czubku głowy, czy nawet ponad nią. Związana jest z szyszynką, ma kolor fioletowy. Odpowiada za doznania mistyczne, duchowe, jedność z wszechświatem, a także odnalezienie swojej życiowej misji. Zaburzenia w funkcjonowaniu skutkują skrajnym materializmem, epilepsją, wyczerpaniem, zamętem, depresją oraz myślami obsesyjnymi. 

A więc widzisz, że zrozumienie działania czakr pozwalają na osiągnięcie harmonii w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i umysłowej. Dzięki nim możliwe jest łatwe dotarcie do tych obszarów, które potrzebują poprawy i wprowadzą harmonię w całe życie.     

Autorka: Elżbieta Bogusz

źródło: Artelis.pl.