Wakacje kredytowe? Sprawdź co proponuje Twój bank w dobie kryzysu

W czasie epidemii wszystko stanęło na głowie. Wśród obszarów dotkniętych kryzysem są finanse. Większość z nas ma kredyty. Wiele z nas straci pracę lub swoje firmy.  Nadchodzi finansowe tsunami. Zobaczmy jak banki wyszły naprzeciw tej sytuacji. Czego możemy się spodziewać. Sprawdziła to dla Was pani Żaneta Chryczyk właścicielka Kancelarii Finansowej z Opola.

Zebrałam dostępne informacje z banków dotyczące wakacji kredytowych . Szczegóły poniżej

WAKACJE KREDYTOWE

Alior Bank “HIPOTEKA / GOTÓWKA: W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, która czasowo może wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców, Alior Bank udostępnił możliwość wnioskowania o czasowe odroczenie płatności rat kredytowych. Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni (w tym posiadacze kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych), jak i klienci biznesowi. W ramach przygotowanego rozwiązania Klienci mogą otrzymać jedno z następujących rozwiązań: – odroczenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej na okres 3 miesięcy, – odroczenie płatności części kapitałowej na okres 6 miesięcy. Wprowadzenie takiego odroczenia powoduje wydłużenie okresu kredytowania (odpowiednio o 3 lub 6 miesięcy) oraz ponowne przeliczenie harmonogramu. Klientów którzy w związku z sytuacją epidemiologiczną chcą uzyskać okresową prolongatę w spłacie swoich zobowiązań kredytowych mogą samodzielne wypełnić formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty.html ”

BNP “HIPOTEKA / GOTÓWKA: Klienci będą mogli skorzystać z 3-miesięcznego odroczenia spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku skorzystania z odroczenia, Bank wydłuży okres kredytowania o trzy miesiące, a odsetki naliczone w tym okresie skapitalizuje, czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Skapitalizowanie odsetek wyeliminuje ich kumulację po okresie odroczenia, ponieważ zostaną one rozłożone na cały pozostały do spłaty okres kredytowania. Możliwość 3-miesięcznego odroczenia spłaty dotyczy wszystkich typów kredytów spłacanych w ratach tj. zarówno hipotecznych jak i i firmowych. O odroczenie spłaty Klient będzie mógł wnioskować: • zdalnie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem formularza internetowego • bez żadnych dodatkowych opłat • bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów. ”

BOŚ Bank “W Banku trwają intensywne prace nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających wsparcie klientów, u których mogą wystąpić problemy płynnościowe spowodowane sytuacją epidemiologiczną w Polsce. W ciągu kilku najbliższych dni wdrożone zostaną procesy związane z przyjmowaniem wniosków o prolongatę, czyli odroczenie terminu realizacji zobowiązań od klientów detalicznych oraz korporacyjnych.”

Getin Bank

Kredyty hipoteczne

Osoby posiadające w Getin Noble Banku kredyt hipoteczny będą mogły wnioskować o prolongatę (zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych) lub karencję (zawieszenie spłat rat kapitałowych) na okres 3 miesięcy. Skorzystanie z prolongaty lub karencji będzie wiązało się z automatycznym przedłużeniem terminu spłaty kredytu o ten sam okres. Dla kredytów „Rodzina na swoim” z czynnymi dopłatami BGK można będzie wnioskować jedynie o karencję. Na koniec okresu prolongaty Bank może na wniosek klienta dokonać kapitalizacji naliczonych w tym czasie odsetek. Powiększą one kapitał pozostały do spłaty, a ich płatność zostanie rozłożona na kolejne raty.

Kredyty gotówkowe

Dla posiadaczy konsumpcyjnych kredytów gotówkowych tj. kredytów konsolidacyjnych, ratalnych oraz pożyczek gotówkowych wprowadziliśmy możliwość prolongaty (zawieszenie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych) na okres 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres terminu spłaty kredytu. Na koniec okresu prolongaty Bank może na wniosek klienta dokonać kapitalizacji naliczonych w tym czasie odsetek. Powiększą one kapitał pozostały do spłaty, a ich płatność zostanie rozłożona na kolejne raty.

ING Bank Śląski “HIPOTEKA / GOTÓWKA: ING umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytów, maksymalnie do 6 miesięcy. Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat zostanie wydłużony okres finansowania. Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć w kanałach zdalnych. Nie będzie do tego konieczna wizyta w miejscu spotkań. Ważna informacja dla klientów indywidualnych: 1. Zawieszenie jest przygotowane dla klientów, którzy spłacają kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne. 2. Klienci będą mogli skorzystać z jednej z poniższych opcji: Opcja 1: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata kapitału zostanie zawieszona. Opcja 2: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona. 3. Aby koszt miesięcznego obciążenia później istotnie nie wzrósł (przez zawieszenie spłaty) – zostanie wydłużony okres kredytowania. 4. Wniosek będzie można złożyć zdalnie na początku przyszłego tygodnia: w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING. Klienci, którzy nie mają Mojego ING – będą mogli to zrobić przez stronę www.ing.pl . Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie będziemy pobierać opłat.”

mBank “HIPOTEKA / GOTÓWKA: z dniem 16.03.2020 wprowadzono możliwość karencji w spłacie kapitału na okres maksymalnie 6 miesięcy dla kredytów z miesięczną spłatą raty. Proces zapewnia obsługę w pełni online, bez konieczności wizyty w placówce bankowej. Informacje o działaniu karencji w spłacie kapitału: • odsetki będą płatne co miesiąc, w tym samym dniu co do tej pory, • nie wydłużamy okresu spłaty kredytu (liczba rat nie zmieni się), • po zakończeniu karencji rata wzrośnie, o kapitał który teraz nie będzie spłacany, • Klient otrzyma nowy harmonogram spłat, • koszty obsługi kredytu zmienią się ponieważ inaczej będzie spłacany kredyt, • za udzielenie karencji nie pobieramy opłaty, • gdy sytuacja ustabilizuje się, zaprosimy Klienta do oddziału aby podpisał aneks dot. karencji.

Kto może skorzystać ? Z odroczenia w spłacie może skorzystać każdy klient posiadający kredyt spłacany w ratach, niezależnie od tego, jak długo posiada zobowiązanie w naszym banku, ani ile minęło od ostatniej karencji. Rozpatrywane będą również wnioski klientów, którzy mają zadłużenie związane ze spłatą zobowiązania, przy czym te wnioski będą rozpatrywane w trycie ręcznym.”

Millennium Bank “HIPOTEKA: – standardowo: zawieszenie miesięcznej pełnej raty kapitało-odsetkowej raz w każdym roku kalendarzowym – nowe rozwiązanie dla kredytów z portfela: zawieszenie całej raty kapitałowo-odsetkowej przez kolejne 3 miesiące i wydłużenie o ten sam okres, okresu spłaty kredytu. Proces wnioskowania o wakacje kredytowe dostępny jest w Contact Center oraz Oddziałach Banku.”

PEKAO Bank Hipoteczny S.A “HIPOTEKA: Możliwość zawieszenia spłat rat na okres 3 miesięcy, jest skierowana do Klientów dotkniętych trudnościami w spłacie kredytów w wyniku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski. Kiedy możesz skorzystać z oferty? – jeśli posiadasz kredyt hipoteczny przeznaczony na: zakup mieszkania, budowę lub zakup domu, remont, prace wykończeniowe, modernizację nieruchomości podwyższającą jej standard oraz spłatę kredytu na cele mieszkaniowe zaciągniętego w innej instytucji finansowej – możesz skorzystać z 3-miesięcznego zawieszenia płatności rat kredytu, – jeśli obsługujesz swoje zobowiązanie kredytowe terminowo i nie posiadasz zaległości we wcześniejszych spłatach rat. Więcej szczegółów dostępnych na stronie: https://www.pekaobh.pl/…/Zawieszenie-sp%C5%82at-kredytu.html ”

PEKAO S.A. “HIPOTEKA / GOTÓWKA: Klienci Banku mogą do 31 maja 2020r. bezpłatnie zawiesić spłatę rat kredytów i pożyczek • Spłatę rat można zawiesić nawet na 3 miesiące • Zawieszenie spłaty rat jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy, • Wniosek o zawieszenie rat należy złożyć w serwisie Pekao24 bez wychodzenia z domu Informacje dla klientów o uruchomionych rozwiązaniach w ramach Pakietu Pomocowego SOS zostały zamieszczone: • na stronie internetowej Banku: https://www.pekao.com.pl/…/zawieszenie-rat-pozyczeki-kredyt… oraz • w poczcie serwisu Pekao24, w postaci szczegółowych instrukcji (w załącznikach przesyłamy treść instrukcji).”

PKO BP “HIPOTEKA: PKO BP umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytów – Kredytobiorca może wnioskować o zawieszenie do trzech następujących po sobie rat kapitałowo-odsetkowych tj. np. w kwietniu, maju i czerwcu. Brak jest możliwości wnioskowania o zawieszenie np. jednej raty w kwietniu, a kolejnej w lipcu i listopadzie. – kredytu w okresie karencji – możliwość zawieszenia spłaty raty odsetkowej. – klient powinien wnioskować o zawieszenie każdej z rat osobno, – każdy wniosek należy złożyć w oddziale lub zarejestrować w aplikacji iPKO najpóźniej 3 dni robocze przed terminem spłaty kredytu. – zawieszenie raty nie wymaga zawarcia aneksu i nie powoduje wydłużenia terminu całkowitej spłaty kredytu określonego w umowie kredytu lub pożyczki – Bank nie pobiera opłat ani prowizji za zawieszenie spłat – Kwota niespłaconej raty odsetkowo-kapitałowej powiększy kwoty pozostałych rat – zmianie ulegnie harmonogram spłaty kredytu”

Sponsor rubryki: Finanse

Bank Pocztowy “HIPOTEKA / GOTÓWKA: Klienci będą mogli skorzystać z odroczenia spłaty swoich zobowiązań na następujących warunkach: 1) prolongata dotyczy następujących produktów: kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, pożyczka gotówkowa, pożyczka hipoteczna, 2) prolongata polega na zawieszeniu rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy bez wydłużenia okresu kredytowania. Odsetki będą opłacane przez Klienta w trakcie okresu prolongaty zgodnie z zapisami umowy kredytowej. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, gdy składka płatna jest w ratach, spłata rat składki ubezpieczeniowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy kredytowej, 3) skorzystanie z prolongaty wymaga złożenia wniosku zawierającego informację wskazującą zaistniały fakt powstania trudnej sytuacji materialnej spowodowany pandemią koronawirusa, 4) złożenia wniosku można dokonać przez systemy bankowości internetowej Envelo i Pocztowy 24 lub infolinię Contact Center, 5) wniosek należy złożyć nie później niż 5 dni roboczych przed terminem zapadalności raty kredytu. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prolongata będzie obowiązywać od następnej raty kredytu. Klient zobowiązany będzie spłacić najbliższą ratę w terminie, 6) z prolongaty może skorzystać Klient nie posiadający przeterminowanych zobowiązań w Banku w momencie udzielenia prolongaty – wymagane jest uregulowanie zaległej raty; prolongata zastosowana zostanie od kolejnej, najbliższej raty, 7) jeśli z Kredytobiorcą/ Pożyczkobiorcą zawarta została ugoda i na dzień składania wniosku terminowo regulowane jest zobowiązanie Klient może skorzystać z prolongaty, 8) od Kredytobiorcy/ Pożyczkobiorcy nie będą wymagane dokumenty potwierdzające dochód; Bank nie sprawdza ponownie zdolności kredytowej. Bank nie weryfikuje baz danych (za wyjątkiem weryfikacji, czy kredytobiorca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 6), 9) po zakończeniu prolongaty nastąpi rekalkulacja rat (ustalenie nowej wysokości rat z zastosowaniem dotychczasowego okresu kredytowania), 10) udzielenie prolongaty nie wymaga podpisania aneksu z Klientem, 11) informację o decyzji i nowy harmonogram spłat rat Bank przekaże zgodnie dyspozycją Klienta we wniosku, 12) Bank nie będzie pobierał żadnych opłat w związku z udzieleniem prolongaty, 13) okres składania wniosków: od daty uruchomienia procesu przez Bank do odwołania.”

Santander “HIPOTEKA: W najbliższych dniach wprowadzimy uproszczenia w procesie wnioskowania o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych. Udostępnimy klientom możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej na okres 3 lub 6 miesięcy. Klienci będą mogli składać wnioski: • przez telefon w Multikanałowym Centrum Komunikacji pod numerem 1 9999 • w Santander Internet • w oddziale naszego banku lub w placówce partnerskiej. Intensywnie pracujemy, aby jak najszybciej udostępnić taką możliwość dla naszych klientów. O wdrożeniu uproszczonego procesu wnioskowania poinformujemy Was w osobnej komunikacji. Jak działamy od dziś do czasu udostępnienia uproszczonego procesu Do czasu uruchomienia procesu, rejestrujemy każde zapytanie klienta o odroczenie spłaty raty kapitałowej, które następnie przekazywane jest do zespołu, który w ciągu najbliższych kilku dni zadzwoni do klientów, aby zrealizować odroczenie spłaty rat. Dodatkowe ważne informacje • Nie oferujemy obecnie odroczenia rat kapitałowo—odsetkowych, czyli pełnych rat za wyjątkiem wniosków dot. wakacji kredytowych dla kredytów hipotecznych exKB, gdzie w umowie klienci mają zagwarantowaną możliwość zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo – odsetkowej na okres 1 miesiąca, raz w roku. • Jeśli klient będzie chciał złożyć wniosek o odroczenie, którego nie oferujemy lub przyniesie napisany przez siebie wniosek lub wydrukowany z Internetu – możemy zaproponować wsparcie w postaci odroczenia raty kapitałowej w uproszczonym procesie na okres 3 lub 6 miesięcy.

Autorka: Żaneta Chryczyk

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 

Skontaktuj się z naszym ekspertem finansowym: 

Agnieszka Wolszon

 Infolinia: 58 345 85 05
📱 Tel. komórkowy: 507 07 02 02
 Mail: leasing@fines.pl

Od ponad 20 lat współpracujemy z firmami i pomagamy im otrzymywać finansowanie na prowadzenie działalności. Produkty jakimi się zajmujemy to leasing, pożyczka leasingowa. Współpracujemy z przedsiębiorcami z całej Polski. Miasta i miejscowości w których jesteśmy obecni to: Naszymi klientami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firm MiŚ i duże przedsiębiorstwa. To oznacza, że mamy gotowe i sprawdzone rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm. Naszymi klientami są osoby reprezentujące wolne zawody i specjalistyczne branże techniczne. Za naszym pośrednictwem można uzyskać finansowanie samochodu osobowego, dostawczego oraz ciągnika siodłowego. np. leasing, pożyczkę leasingową