80 % pedagogów dzieci do lat 3 nie ma zapewnionych żadnych szkoleń

Fundacja Wioski przeprowadziła badania na grupie prawie 500 pedagogów dzieci do lat 3 z całej Polski. Były to opiekunki pracujące w żłobkach państwowych i prywatnych, punktach opieki dziennej, klubach malucha i przedszkolach. 86,4% respondentów wskazało na niezadowolenie z zarobków, 80% nie ma zapewnionych żadnych szkoleń, równocześnie ponad połowa z nich 62,1% w swoich wypowiedziach wskazywała na wybór zawodu ze względu na miłość do dzieci.

 

Zadowolenie z pracy mimo niskich wynagrodzeń

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że kobiety wybierają zawód opieki nad dziećmi z pasji i miłości. Czują zadowolenie z wykonywania pracy mimo niskich wynagrodzeń i braku ścieżki rozwoju u pracodawców. Większość ankietowanych, aż 49 % zadeklarowała, że ich zarobki są na poziomie 1600 -2000 zł netto, a ich wymarzone wynagrodzenie to 2500 – 3000 zł netto – „Pasja  i miłość do dzieci to ogromny potencjał ludzi, który nie jest wykorzystany w kontekście ich rozwoju, a co za tym idzie kształtowania naszych przyszłych pokoleń i demokracji. To, że naszymi dziećmi opiekują się w większości osoby, które to lubią jest czymś niesłychanie pozytywnym i na tym powinniśmy bazować zmieniając warunki ich pracy, a także postrzeganie przez nich samych zawodu pedagoga. Biorąc pod uwagę najnowsze badania dotyczące rozwoju mózgu dzieci, tematom dokumentacji myśli dziecka, pedagogice zabawy czy nauczeniu się rozmowy z małymi dziećmi w grupie, pedagodzy małych dzieci mają ogromnie odpowiedzialną funkcję”. – skomentowała Aleksandra Kozera, mama, założycielka Wiosek, absolwentka neurokognitywistyki z edukacją na Uniwersytecie Harvarda.

Największe problemy opiekunów i nauczycieli

 

Oprócz niskich wynagrodzeń i braku szkoleń, ankietowani, wymieniają wiele wad w swojej pracy. Są to jej długie godziny, niekorzystna współpraca z rodzicami, za duże grupy dzieci, wiele obowiązków nie związanymi bezpośrednio z opieką i edukacją najmłodszych jak sprzątanie czy serwowanie jedzenia. Bolączką osób pracujących z najmłodszymi dziećmi jest także poczucie bycia niedocenianymi. Opiekunowie chcieliby by wprowadzono w żłobkach „kartę nauczyciela”   i by placówki podlegały pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kinga Kamińska, pedagog, aktualnie pracujący w Wioskach tak komentuje sytuację: Bardzo często społeczeństwo nie docenia pracy nauczyciela i opiekuna, zapominając, jak ogromny wpływ na naszą przyszłość ten zawód posiada. Szczególnie dotyka to nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku do lat 3. Poczucie niskiego prestiżu społecznego i stres z tym związany mogą być powodem wypalenia zawodowego, przez co wiele wspaniałych, wykwalifikowanych nauczycieli decyduje się na zmianę zawodu”.

 

Jakie czynniki w pracy zawodowej pedagoga są ważne?

Wyniki badań zobrazowały, co jest najważniejsze dla nauczycieli, podczas wykonywania ich pracy. Dla 33,6% to zespół w pracy, stabilność zawodowa (dla 26,7%), a więc benefity, umowa o pracę czy sytuacja pracodawcy. Poczucie misji (17,9%) również było często wymieniane.

Dlaczego mężczyźni nie pracują z małymi dziećmi?

 

W badaniu najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 26-30 lat. Większość ankietowanych to pedagodzy zamieszkujący miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców (49,3%). Co ciekawe, do ankiety przystąpiły wyłącznie kobiety. O komentarz, dlaczego panowie nie pracują z maluchami poprosiliśmy socjologa, badacza filozofii Montessori i nianię, Klaudię Oliasz.

Mężczyźni rzadziej pracują z małymi dziećmi niż kobiety ze względu na to, że kwestia opieki nad dziećmi w poprzednich latach była obowiązkiem kobiet. Obecnie model ten ulega zmianie jednak wciąż jest silnie zakorzeniony w społeczeństwie. Widać to między innymi na przykładzie różnicy długości czasu urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego bądź w ogłoszeniach o poszukiwaniu niani, w których podkreśla się, że poszukiwana jest ,,ciocia” czy babcia”. Kolejnym znaczącym czynnikiem może być brak prestiżu społecznego i możliwości rozwoju osobistego, awansu oraz kwestia zarobków. Z moich własnych obserwacji wynika, że mężczyźni, którzy decydują się na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym nie są nauczycielami pełnoetatowymi, a raczej decydują się na rolę nauczyciela języka obcego bądź wychowania fizycznego. Być może w ten sposób są w stanie połączyć zamiłowanie do pracy z dziećmi oraz rozwijać się na innych płaszczyznach”.

 

Patron działu wiedza i edukacja: