UWAGA! KONKURS DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH! NAGRODA GŁÓWNA: SZKOLENIE NA MŁODSZEGO RATOWNIKA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  POZNAJĘ I DBAM SWOJE BEZPIECZEŃSTWO! W RAMACH PROJEKTU: BEZPIECZNA I ZDROWA RODZINA.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Gryphius w ramach projektu popularyzującego rozwiązanie innowacyjnego modelu uczenia się „Technologia –Dydaktyka – Przestrzeń”
Fundatorem nagród jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna w ramach akcji prewencyjnej „PomocToMoc”, która ma na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych społeczności lokalnej .

Nagroda główna: szkolenie na młodszego ratownika!

Organizator przewiduje 30 nagród głównych w 3 kategoriach w 2 grupach szkolnych:

a. Szkoła podstawowa

i. Nagroda za najlepszą pracę artystyczną ;

ii. Nagroda za najlepszą pracę publicystyczno – literacką;

iii. Nagroda za najlepszą pracę filmową.

b. Szkoła średnia

i. Nagroda za najlepszą pracę artystyczną ;

ii. Nagroda za najlepszą pracę publicystyczno – literacką;

iii. Nagroda za najlepszą pracę filmową.

oraz 10 interaktywnych nagród (alkogogle) dla szkół, z których pochodzić będą laureaci i wyróżnieni Uczestnicy konkursu

Wymagane dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Aneks do regulaminu

zgłoszenie szkoły

formularz zgłoszeniowy szkoły

oświadczenie o wyrażeniu zgody opiekuna/rodzica

oświadczenie o wyrażenie zgody koordynatora konkursu

umowy przeniesienie praw autorskich

metryczka pracy uczestnika konkursu nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych

metryczka pracy uczestnika konkursu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Fundację Instytut Gryphius z siedzibą w Szczecinie

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY UCZESTNIKOWI

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY SZKOLE

Termin nadsyłania prac konkursowych – 18 listopada 2019

Ogłoszenie wyników 22 listopada 2019 – Czy wszyscy rozumieją czym jest bezpieczny styl życia ? ” – prezentacja nagrodzonych prac połączona debatą z udziałem zaktywizowanych Sojuszników

Prace konkursowe należy przesłać w wersji papierowej (oryginał).

Strony pracy muszą być trwale zabezpieczone przed rozdzieleniem. Do wersji papierowej należy dołączyć pracę w wersji cyfrowej, nagranie na nośnik cyfrowy (CD, DVD, pendrive). Prace należy umieścić w twardej kopercie chroniącej prace przed zniszczeniem. 11. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami, należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Organizatora w Szczecinie ( kod: 70 -383), ul. Mickiewicza 19, z dopiskiem na kopercie – Konkurs „Poznaję i dbam o swoje Bezpieczeństwo”

 

ZOSTAŃ TESTEREM PLATFORMY EDUKACYJNEJ!

TRWA nabór nauczycieli kandydatów do przetestowania serwisu do tworzenia, wypracowywanego w ramach Projektów. nauczyciele i dzieci placówek testujące będą mogli w małych grupach konsultować i rozwiązywać swoje wątpliwości z zakresu wdrażania poszczególnych elementów serwisu.

Webquest – rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi.

Warsztaty są elementem zbierania informacji o procesie testowania i poprowadzi twórczyni merytoryczna modelu.
Zgłoszenia prosimy kierować na fundacja@gryphius.eu.

Termin:
zgłoszenia testerów przyjmowane będą na bieżąco do 25.11.2019.

Każda szkoła podstawowa i średnia z województwa
zachodniopomorskiego, która wyrazi chęć uczestnictwa w programie
otrzyma NIEODPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ skorzystania w roku szkolnego
2019/2020 z pierwszej w regionie platformy u-learningowej do tworzenia
dynamicznych webquestów

Więcej na  stronie: http://www.gryphius.eu/pl/projekty/zdrowa-i-bezpieczna-rodzina

 O PROJEKCIE

Działania w ramach projektu dotyczą tradycyjnych metod edukacyjnych mających przybliżyć sposoby zapobieganie powstawania lub zmniejszania
skutków zagrożeń dla zdrowia rodziny, tj. organizacja konkursu i warsztatów w szkołach z woj. zachodniopomorskiego oraz ich wirtualnych
odpowiedników w postaci innowacyjnych webquestów na interaktywnej platformie edukacyjnej on –line . Tematem przewodnim procesu webquest
będzie bezpieczna i zdrowa rodzina.

Dzięki tej metodzie uczniowie po zarejestrowaniu do platformy będą mogli samodzielnie rozszerzać wiedzę zdobytą podczas udziału w
konkursie czy warsztatach i ocenić poziom osiągniętych wyników.

Proces webquest jest bardzo prosty:

1. uczeń odkrywa „temat” z punktu „modułu” serwisu;

2. definiuje” problem ” w „zabawie “;

3. eksperymentuje – doświadcza  „ temat”, który po prostu
wybrał;

4. reszta jest w pełni zautomatyzowana, a wyniki są gotowe wg
indywidualnej motywacji

Patron działu: Wiedza i edukacja