Uwaga na fałszywe maile z Urzędu Skarbowego! Zawierają niebezpieczne załączniki!

Od kilku dni przedsiębiorcy otrzymują maile z Urzędów Skarbowych. Mail zawiera niebezpieczny załącznik o nazwie “dokumentacja_43569. rar”. Może on zawierać szpiegowskie oprogramowanie o nazwie: Danabot.  To trojan, dzięki któremu hakerzy mogą przejąć kontrolę nad zainfekowanym urządzeniem , poznać hasła, linki dostępowe i wszelkie pliki zapisane w urządzeniu.

Uważajcie i nie otwierajcie nie znanych załaczników! To bardzo niebezpieczne

Poniżej nadesłany przez czytelniczkę  podejrzany mail od hakerów

Urzad Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.06.2016r. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.06.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.06.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczęcia kontroli na 29.06.2019r. o godz. 9.00.

Jednoczeskie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecności w siedzibie swojej Firmy i wspólpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).