Warto zatrudniać niepełnosprawnych!

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz pracowników? Być może rozważasz możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, ale nie wiesz z jakimi prawami i obowiązkami się to wiąże? Czujesz się zagubiony w gąszczu przepisów? Jeśli trzy razy odpowiedziałeś „tak”, to ten tekst jest dla Ciebie.

Po pierwsze PFRON

Przede wszystkim decydując się zatrudnić osoby niepełnosprawne będziesz musiał nawiązać kontakt z instytucją, o której zapewne słyszałeś, czyli z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli wciąż nie zatrudniasz odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych, to niestety płacisz do PFRON-u opłatę z tytułu osiągania niższego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatem zatrudnienie osób z niepełnosprawnością może Ci się po prostu opłacić, tym bardziej, że będziesz mógł się ubiegać o szereg ulg i dofinansowań.

Wysokość dofinansowania zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności przez potencjalnego pracownika i waha się od 130% do 50% najniższego wynagrodzenia. Pamiętaj, że jeśli zatrudniasz osobę upośledzoną umysłowo lub ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, to kwota ta zwiększa się o 40%. Jednak, że aby w pełni wykorzystać dofinansowanie, musisz niepełnosprawną osobę zatrudnić na co najmniej 6 miesięcy.

Dostosowanie stanowiska pracy

Jeśli zdecydowałeś się już na przyjęcie nowego pracownika z niepełnosprawnością, to musisz zadbać o odpowiednie dostosowanie jego stanowiska pracy, a to przecież też kosztuje. Przez dostosowanie powinieneś rozumieć koszty, które poniosłeś,
aby zapewnić pracownikowi możliwość wykonywania swoich zadań określonych
w umowie o pracę. Jednak nie musisz się martwić. W tej kwestii również możesz liczyć na konkretne wsparcie. Maksymalnie możesz dostać 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia na dostosowanie jednego miejsca pracy nowego pracownika
z niepełnosprawnością.

Kolejną korzyścią dla Ciebie, jako pracodawcy osoby niepełnosprawnej jest refundacja składek ZUS. W tym przypadku wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. W przypadku, gdy zatrudniony posiada znaczny stopień niepełnosprawności refundacja składek przysługuje w wysokości 100% kwoty obowiązujących składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W przypadku stopnia umiarkowanego i lekkiego, odpowiednio 60% i 30%.

Szkolenie pracownika z niepełnosprawnością

Często zdarza się, że nowo zatrudnioną osobę musisz nie tylko zapoznać z zakresem obowiązków, ale przeszkolić. Jednak i tutaj możesz liczyć na zwrot kosztów. Kwota refundacji może wynieść 80% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym szkolenie.

Wymiar godzin i urlop

Zatrudniając osobę niepełnosprawną musisz wziąć pod uwagę fakt, że ma ona szereg uprawnień. Przede wszystkim czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Ale uwaga: pracownik, mający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pracuje przez 7 godzin na dobę, co daje 35 godzin na tydzień. Oczywiście pracownik może zrezygnować z tych przywilejów, ale musi na to mieć zgodę lekarza medycyny pracy. Ważne dla ciebie, jako pracodawcy, jest fakt,
że skrócony czas pracy nie oznacza niższej pensji. Ponad to, pracownikowi
z niepełnosprawnością przysługuje, dodatkowe, piętnaście minut przerwy w pracy,
w czasie której może się on pogimnastykować lub po prostu odpocząć.

Jako pracodawca musisz także wiedzieć, że Twojemu pracownikowi, mającemu znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przysługuje dodatkowy, dziesięciodniowy urlop, zwany rehabilitacyjnym. Ponad to raz w roku na mocy prawa może wykorzystać 21 dni roboczych, by wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Niepełnosprawny pracownik może również poprosić o zwolnienie z pracy, gdy chce udać się do lekarza, na badania specjalistyczne lub załatwić sobie sprzęt ortopedyczny, o ile te wizyty nie mogą z przyczyn obiektywnych zostać załatwione poza godzinami pracy.

Warto zatrudniać

Zastanawiasz się skąd wziąć pracownika? W Polsce mieszka około 2,5 miliona osób
z niepełnosprawnościami. Coraz więcej z nich to dobrze wykształcone osoby, które są absolwentami wyższych uczelni. Oprócz tego są osoby, które mogą wykonywać proste prace. Jednak niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, możesz z dużym prawdopodobieństwem założyć, że znajdziesz w nich zaangażowanych i sumiennych pracowników. Dając im szansę na zatrudnienie, korzystają obie strony: niepełnosprawny, staje się pełnoprawnym podmiotem nie tylko na rynku pracy,
ale jednocześnie zaczyna być aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego
i społecznego, a Ty, jako pracodawca zyskujesz lojalnego pracownika.

Kwestie zatrudnienia osób niepełnosprawnych są na tyle złożone, że z całą pewnością nie wyczerpał ich ten artykuł. Jeśli chcesz zaczerpnąć wiedzy u samego źródła, sięgnij do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.).


Monika Łysek

źródło: Artelis.pl.