W owym domu snują się potworne, nie do zniesienia historie młodych matek, dziewcząt, w zasadzie jeszcze dzieci, które mają…dzieci.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W owym domu snują się potworne, nie do zniesienia historie młodych matek, dziewcząt, a w zasadzie jeszcze dzieci, które mają…dzieci, które na szczęście w porę trafiły pod dobrą opiekę.

Te dzieciaki potrzebują wsparcia, często pochodzą z patologicznych rodzin, przeżyły potworności a ich dziecięce marzenia przerwane zostały w tragiczny  sposób. Zostały matkami często wbrew sobie,  gdy jeszcze same same nie wydoroślały. Nadal są skrzywdzonymi przez innych ludzi dziewczynkami, młodymi kobietkami, które nie otrzymały od nikogo wsparcia więc jak mają być wsparciem dla swoich dzieci. Potrzebują dosłownie wszystkiego. Począwszy od permanentnego wsparcia psychologów i coachów, zwyczajnego czasu dla siebie, odpoczynku od dzieci, do przyjemności w postaci choćby prostych zabiegów kosmetycznych.

“Stowarzyszenie Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo” oraz „Fundacja E-medycyna” zorganizowało akcję wsparcia dla tych młodych i zagubionych mam.  Przeprowadzono badania kardiologiczne EKG, z których mogły skorzystać podopieczne ośrodka.

Podarowane zostały również ubranka dla dzieci obecnie zamieszkujących „Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie”. W akcję czynnie włączyła się również psycholog Pani Beata Kobluk, która poświęciła swój czas na ciepłe rozmowy z podopiecznymi domu w Karwowie. Rozmowa Pani psycholog miała na celu przede wszystkim wysłuchanie i wsparcie młodych matek.

W czasie, kiedy mamy korzystały z badań kardiologicznych EKG, przeprowadzanych przez wiceprezesa Fundacji „E-medycyna” Adriana Naumowicza, dzieci miały dobrą i ciepłą opiekę, którą zapewniały Panie: Edyta Majewska-Gargula – prezes „Stowarzyszenia Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo”, Arleta Górecka-Przybycień – prezes „Fundacji E-medycyna”, Beata Kobluk – psycholog oraz siostra przełożona Lidia Boreczek – dyrektor ośrodka.

Podopieczne ośrodka były bardzo zadowolone ze spotkania. To był dobrze spędzony czas, a miła atmosfera sprzyjała otwartości, dzięki czemu, mamy chętnie podejmowały rozmowę oraz brały udział w badaniach kardiologicznych. Siostra przełożona – dyrektor ośrodka, serdecznie podziękowała wszystkim organizatorom za okazaną życzliwość i hojność.

Planujemy więcej takich akcji i mamy nadzieję, że w szerszym zakresie. To bardzo ważne, by pomagać potrzebującym – szczególnie tym osamotnionym i najsłabszym – mówią organizatorki.

 

Więcej o domu:

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych, znajdujących się w sytuacji przemocy domowej.

Dom zapewnia schronienie dla 18 kobiet z dziećmi. Czas przebywania w Domu ustalany jest według potrzeb, z zasady nie może być dłuższy niż jeden rok.

Dom zapewnia:

  • schronienie i całodobową opiekę kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym;
  • interdyscyplinarną pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej;
  • opiekę duszpasterską;
  • przyjazną, rodzinną atmosferę;
  • możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum.

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, Gmina Zabrodzie.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Polickiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2015 roku wynosi 2500,00 zł.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wsparcia tych dzieciaków

Stowarzyszenie Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo

 

Redakcja

 

 

 

 

One thought on “W owym domu snują się potworne, nie do zniesienia historie młodych matek, dziewcząt, w zasadzie jeszcze dzieci, które mają…dzieci.

  1. Pingback: WOLONTARIAT STUDENCKI W DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY W KARWOWIE. – Kobieca Sprawa – Portal dla kobiet, Magazyn dla kobiet, kobiecy coaching

Comments are closed.