Naukowcy z PAN krytycznie o propozycji zawieszenia matury z matematyki

Naukowcy zrzeszeni w instytutach Polskiej Akademii Nauk odnieśli się krytycznie do propozycji NIK, dotyczącej zawieszenia obowiązku zdawania matematyki na maturze. List otwarty w tej sprawie, przesłany w czwartek PAP, podpisało 44 dyrektorów instytutów Akademii.

Stanowisko poparło również kierownictwo PAN – poinformowała przedstawicielka PAN.

W opublikowanym we wtorek raporcie Najwyższa Izba Kontroli zasugerowała zawieszenie obowiązkowego dla wszystkich uczniów egzaminu maturalnego z matematyki – do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Zdaniem NIK “nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia”. NIK zwróciła się Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki, jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów, o czym we wtorek informował prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski.

Do propozycji NIK odnieśli się krytycznie naukowcy zrzeszeni w instytutach Polskiej Akademii Nauk – dyrektorzy instytutów PAN. „(…) Z niedowierzaniem przyjęliśmy propozycję zawartą w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącą zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki” – czytamy w liście otwartym.

Jak zaznaczają naukowcy z PAN, społeczeństwo polskie obecnie boryka się z głębokim kryzysem kultury matematycznej. Kryzys ten jest związany z trwającym przez kilkadziesiąt lat brakiem obowiązku zdawania matury z tego przedmiotu.

Naukowcy zauważają, że konieczna jest debata wokół programu i metod nauczania, jednak umniejszanie rangi tego przedmiotu poprzez zawieszenie obowiązku zdawania go na maturze może doprowadzić do zapaści cywilizacyjnej w naszym kraju. Podkreślają też, że matematyka jest obecnie fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i niski poziom jej znajomości obiera młodym pokoleniom szanse na lepszą przyszłość.

“Świat idzie szybko do przodu, rozwijają się i zmieniają koncepcje na temat tego, jak i czego uczyć w szkole publicznej, jeśli chodzi o matematykę. To zrozumiałe i taka dyskusja jest w Polsce potrzebna. Obniżenie rangi wykształcenia matematycznego w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak do rozwiązania problemu, przed którym stoimy. Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość” – napisali autorzy listu otwartego.

Pod listem podpisali się dyrektorzy instytutów PAN – profesorowie nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych, m.in. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej, Jacek Kuźnicki – b. dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Piotr Zielenkiewicz z Instytutu Biochemii i Biofizyki, Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Roman Puźniak z Instytutu Fizyki, Beata Orlecka-Sikora z Instytutu Geofizyki, Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii, Elżbieta Witkowska-Zaremba z Instytutu Sztuki PAN, Sebastian Tarcz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Jan Marcin Więsławski z Instytutu Oceanologii, Marek Jeżabek z Instytutu Fizyki Jądrowej, Marcin Opałło z Instytutu Chemii Fizycznej, Anna Zielińska z Instytutu Slawistyki.

Do wniosków Najwyższej Izby Kontroli odniosło się we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poinformowało, że matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich.

“Egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty z matematyki oraz egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym to jedyne, rzetelne narzędzia służące weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych. Bez tych narzędzi nie będzie żadnej możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków służących kształceniu” – podkreślił resort. (PAP)

zan/

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl.