Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”- piękna historia i pasja tańca!

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” powstał w 1969 roku. W przyszłym roku będzie obchodził 50 – tą rocznicę swojej działalności. Założycielem, choreografem i wieloletnim kierownikiem artystycznym była Dobrosława Słupińska. Zespołowi udało się w minionych latach wydobyć ze skarbca kultury ludowej to, co zapomniane i przenieść na scenę w nowej artystycznej formie pieśni i tańce niemal ze wszystkich zakątków Polski.

„Krąg” to zespół amatorski, którego trzon stanowią uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Nr 8. Talent i zapał młodzieży daje zespołowi siłę, wigor i ów niepowtarzalny urok, który zawsze wzbudza podziw. Młodzież uczy się tu śpiewu i tańca oraz zachowania tożsamości narodowej, poszanowania tradycji, współżycia w grupie, patriotyzmu i tolerancji. Zespół prowadzą trzy kluczowe osoby nauczyciel śpiewu, tańca i akompaniator. Całą resztę wypełnia pasja i zapał młodzieży.

Zespół ma w repertuarze polskie tańce narodowe, a także tańce i przyśpiewki z okolic: Łowicza, Lublina, Krakowa i Rzeszowa oraz z Kaszub, Kurpi Zielonych, Śląska, Spiszu i Nowego Sącza. Piękno i urok polskiego folkloru wzbogacają barwne ludowe stroje. Zespół tańczy  i śpiewa przy akompaniamencie kapeli w składzie: skrzypce, kontrabas, klarnet, trąbka i cymbały.

Ideą przewodnią tworzenia programu artystycznego zespołu jest przybliżenie odbiorcy elementów polskiego folkloru w formie zbliżonej do autentyku.

 

 

Kroki taneczne, przyśpiewki, gwara, brzmienie kapeli i stroje są odtwarzane z możliwie największą starannością przy współpracy specjalistów z poszczególnych regionów. Opracowanie artystyczne ograniczono do koniecznych „zabiegów” uwzględniających zasady kompozycji scenicznej i możliwości percepcyjnych odbiorcy.

 

 

W okresie tych wielu lat z „Kręgiem” było związanych kilka tysięcy młodych osób. Niektórzy przychodzili i szybko odchodzili, inni zostawali na dłużej. Wieńczone sukcesami występy na konkursach i przeglądach, wyjazdy zagraniczne, koncerty w kraju, próby i ćwiczenia składają się na intensywne życie zespołu, w którym dziewczęta i chłopcy pracują z własnej woli: bo chcą, bo lubią, bo przeżywają ciekawą artystyczną przygodę.

 

To, że zespół przetrwał tyle lat z pewnością jest zasługą osób, które go tworzą, to bardzo trudne zadanie żyć we współczesnych czasach z taką pasją, kontakt z muzyka ludową rozwija wszechstronnie, oprócz nauki śpiewu i tańca, młodzi ludzie odkrywają swoje talenty, otwierają się na innych, pozbywają się nieśmiałości.  Jak sami mówią, zespół to jedna wielka rodzina, lubią przychodzić na próby, spędzać razem czas, często związują się także bliższe relacje.

W okresie tych wielu lat zdarzyła się niejedna burza, ale każdy występ był nagradzany burzą oklasków.

Czas, patrząc na bijącą młodość i werwę Zespołu, stał się wartością względną. Jakby „zaklętą” w wirujących kolorowych wstążkach, krakowskich piórach i tęczowych strojach. To ciągle ten sam zespół, a jednak inny. Ten sam, gdyż trwa w swym niepowtarzalnym własnym stylu i kolorycie. Inny, ponieważ prezentuje innowacyjne opracowania w nowych programach.

 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Krąg” koncertował na wielu scenach w kraju i zagranicą, gdzie zawsze był przyjmowany z wielkim entuzjazmem. Był wyróżniany i nagradzany za osiągnięcia artystyczne, a także działalność popularyzowania folkloru. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali folklorystycznych. Od 2004 roku należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Prezentując rodzimy folklor poza granicami kraju staje się najlepszym ambasadorem polskiej kultury ludowej.

Obecnie trwają prace i przygotowania do obchodów 5o – lecia zespołu, apelujemy do wszystkich byłych członków o dzielenie się wspomnieniami i pamiątkami z tego okresu.

W imieniu zespołu zapraszamy również wszystkich chętnych, bez względu na wiek, doceniających piękno polskiego folkloru, kultury,  do zespołu. Zespół to także wspaniała atmosfera, przyjaźnie, sposób na ciekawe spędzenie czasu.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej KRĄG
Al. 3 Maja 1a, Szczecin

zpit.krag@gmail.com

Facebook