„Między polityką integracyjną, a polityką polonijną. Polscy nowi emigranci w Niemczech w dobie transnacjonalizacji”

Czy cele obu polityk są sprzeczne? Czy można je pogodzić? Czy istnieje możliwość wykorzystania instrumentów obu polityk i skoordynowania z korzyścią dla całej Europy?

 

Poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania były przedmiotem badań, w ramach projektu „Między polityką integracyjną, a polityką polonijną. Polscy nowi emigranci w Niemczech w dobie transnacjonalizacji”   Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

W ostatnich latach wielu Polaków opuściło Polskę. Część z nich zdecydowała się osiedlić w Niemczech, stając się w ten sposób nowym podmiotem w polsko-niemieckich relacjach. Grupa ta jest odbiorcą dwóch polityk.  Pierwszą z nich jest polityka polonijna, realizowana przez Polskę, celem przekonania Polaków do powrotu do kraju oraz wsparcia polskich emigrantów w kraju pobytu. Drugą z nich jest polityka integracyjna mająca na celu asymilację oraz stosowanie zachęt do zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności w Niemczech.

Zwieńczeniem pracy badawczej jest najnowsza książka dr Kamili Schöll-Mazurek, która ukazała się w marcu nakładem Księgarni Akademickiej.

 

 

Ciekawa książka z badaniami empirycznymi. Komunikatywność i otwartość powyżej 100 % – takie opinie czytamy o najnowszej książce dr Kamili Schöll-Mazurek.

 

W ubiegłym tygodniu z wielką radością  gościłyśmy autorkę i już niebawem zaprosimy Państwa na spotkanie autorskie połączone z debatą na temat sytuacji Polaków w Niemczech, czy rzeczywiście mają lepszą sytuację od osób, które nie wyemigrowały? Jak działa polityka polska, europejska i niemiecka?  To aktualny temat szczególnie teraz, gdy dochodzi do tak wielu dyskusji na temat roli Polski, Unii Europejskiej we wzajemnych stosunkach.

 

O autorce:

Kamila Schöll-Mazurek


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Kierownik naukowy projektu, wykładowca

Pracownik naukowy, badacz i trener. Współpracuje z Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce w ramach projektu „Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Polscy nowi emigranci w Niemczech w dobie transnacjonalizacji” współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki we Frankfurcie nad Odrą. Od dziesięciu lat w drodze w wielu krajach europejskich, od państw sąsiedzkich – Niemiec i Ukrainy, poprzez Hiszpanię i Bałkany, po peryferyjną Armenię i Gruzję. Studia doktorskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynawowych) w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych Samorząd polski w Unii Europejskiej na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. Zawodowo wykładowca, koordynator projektów europejskich ekspert i szkoleniowiec w projektach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Trener pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Wykładowca w Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce. Członek Zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie oraz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie. Stypendystka programów Unii Europejskiej w Berlinie i w Londynie. Autor studiów, prac zbiorowych oraz ekspertyz na temat polityki europejskiej i zagranicznej Niemiec i Polski, migracji oraz transformacji.

Więcej informacji po niemiecku [tutaj].


 


Galeria

 

Współpraca:

 

 

Patron działu Wiedza i edukacja: