Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz wiedzieć

Odkąd w grudniu 2014 roku weszły w życie nowe przepisy ułatwiające konsumentom ogłoszenie bankructwa, ilość wniosków o upadłość wzrosła lawinowo.

Jak wynika z danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska do końca września br. bankructwo ogłosiło 3 tys. konsumentów. To ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Jak przebiega proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej i co można dzięki niemu zyskać?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest rodzajem postępowania sądowego, które ma na celu oddłużenie osoby nie będącej w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w przypadku gdy utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W praktyce oznacza to, że dłużnik zalega ze spłatą należności powyżej 3 miesięcy. Wniosek o ogłoszenie bankructwa może złożyć zarówno konsument, jak i jego wierzyciel. Wraz z wejściem w życie 31 grudnia 2014 roku nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz wprowadzeniem usprawnień od 1 stycznia 2016 roku, osoby zadłużone mogą wnioskować o upadłość znacznie szybciej, taniej i z lepszym skutkiem.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych wraz z początkiem 2016 roku jest wzór gotowego formularza, który musi wypełnić konsument wnioskujący o ogłoszenie bankructwa. Wypełniony wniosek należy przekazać do właściwego sądu upadłościowego (najbliższego względem swojego miejsca zamieszkania). Koszt złożenia formularza wynosi 30 zł. Konsument, który zamierza ogłosić bankructwo, musi uzasadnić we wniosku, jakie okoliczności spowodowały, że nie jest w stanie spłacać swoich należności. Przedstawione argumenty trzeba udowodnić poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów lub powołanie świadków. W kolejnym etapie postępowania upadłościowego sąd rozpatruje wniosek złożony przez dłużnika. Jeśli nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające ogłoszenie bankructwa, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Likwidacja majątku i spłata wierzycieli

W momencie, gdy sąd ogłosi względem dłużnika upadłość konsumencką, postępowanie przechodzi w fazę likwidacji majątku. Na tym etapie majątek dłużnika zostaje sprzedany, a uzyskane dzięki temu środki zostają podzielone między wierzycieli. Jeśli w tej fazie nie uda się zaspokoić potrzeb wszystkich wierzycieli, sąd wydaje postanowienie, w którym określa dalszy plan spłaty. Zgodnie z prawem okres spłaty wierzycieli wynosi maksymalnie 3 lata. Po tym czasie sąd może umorzyć pozostałe długi, warunkiem jest jednak terminowe wykonanie planu spłaty.

 

Autor: Barbara Lisowska

Po więcej informacji zajrzyj na blog finansowy.

źródło: Artelis.pl.