Umowy cywilnoprawne: dzieło, zlecenie – nie daj się oszukać

Zweryfikuj treść swojej umowy cywilnoprawnej. Jak zmienią się umowy zlecenie i umowy o dzieło w 2017 roku?Wypowiedzenie/rozwiązanie umowy zlecenia jest możliwe.

workplace-1245776Ze względu na przepisy podatkowe, umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło lub zlecenie są bardzo popularne w Polsce. Decydując się na podpisanie takiego zobowiązania z pracodawcą, warto dokładnie sprawdzić treść dokumentu.

Umowy cywilnoprawne w 2017 roku

Praca na umowie zlecenie czy umowie o dzieło stała się chlebem powszednim dla milionów Polaków. Według danych ZUS, pod koniec roku 2015 na takiej zasadzie pracowało ponad 2 miliony obywateli. Wprowadzone w 2016 roku zmiany w przepisach, wprowadzające pobieranie składek emerytalnych i rentowych od umów zleceń tylko częściowo zmniejszyły ich popularność. Od roku 2017 przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa.

Mimo zmian, wszystko wskazuje na to, że umowy cywilnoprawne nadal będą bardzo popularną formą zatrudnienia w naszym kraju. Tego typu rozwiązań nie należy się bać, jednak lepiej nie podpisywać od razu każdego dokumentu, podsuwanego nam przez pracodawcę.

Warto pamiętać o ograniczeniach, które niesie z sobą praca na umowie cywilnoprawnej. Takiego stosunku pracy nie reguluje Kodeks Pracy, co oznacza nie tylko brak wewnątrzfirmowych szkoleń BHP czy badań lekarskich, ale także prawa do urlopu czy okresu wypowiedzenia. Ograniczenia dotyczą jednak także pracodawcy. Nie może on wymagać od pracownika zatrudnianego na umowie o dzieło czy zlecenie np. stałego przebywania w budynku firmy i pracy w określonych godzinach. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokładnie sprecyzowanego w jej treści zadania – to, w jakich warunkach zostanie ono wykonane jest sprawą zleceniodawcy, przy czym musi on zmieścić się w ramach czasowych, przewidzianych w umowie.

Jeśli w treści umowy cywilnoprawnej potencjalny pracodawca wylicza obowiązki, których nie ma prawa wymagać od nas w ramach zlecenia czy dzieła, lepiej od razu zwrócić mu na to uwagę lub poprosić o czas na dokładniejsze zapoznanie się z treścią umowy. Szczególnie ostrożnie powinniśmy podchodzić do umów, w których przewidziane są kary za ich zerwanie lub nieodpowiednie wywiązanie się z powierzonego zadania.

Weryfikacja treści umowy może być bezpiecznym rozwiązaniem, gdy mamy obawy o uczciwośćwomen-1209678 pracodawcy – gdy nie jesteśmy pewni, czy nie będzie on dążył do tego, by nie wypłacić nam należności za wykonane zadanie lub wyłudzić pieniądze jako karę za złe wykonanie zlecenia. Istotne jest także sprawdzenie, czy w treści umowy mamy informację o zapewnieniu przez zleceniodawcę narzędzi czy danych, niezbędnych do wykonania zadania. W przeciwnym wypadku, jeśli sami nie dysponujemy tymi dobrami przed podpisaniem umowy, może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Warto pamiętać, że w przypadku umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie musi być wypłacane po wykonaniu zlecenia, a nie np. w określony dzień miesiąca jak w umowie o pracę. Dla pracownika wiąże się to z ryzykiem pozostania bez pieniędzy pomimo przepracowania pewnego okresu. Jeśli mowa o zleceniu, które ma być dla nas jedynym źródłem utrzymania w danym czasie, powinniśmy zadbać o dokładne sprawdzenie treści umowy.

Szczególnie w opisanych wyżej przypadkach, należy poprosić pracodawcę o czas na zapoznanie się z treścią umowy, a następnie skonsultować ją z prawnikiem, specjalizującym się w weryfikacji pism i umów cywilno-prawnych. W tym celu można udać się do kancelarii lub skorzystać z E-porady prawnej bez wychodzenia z domu. Pomocy można szukać także, gdy już podpisaliśmy umowę. Prawnik doradzi wówczas, jakie kroki możemy podjąć by unieważnić jej niekorzystną treść lub ograniczyć potencjalnie negatywne dla nas skutki.

Autor: Witold Stworzowski

Porad udziela Magdalena Grzybowska z kancelarii prawnej MgLex: http://www.mglex.pl/

źródło: Artelis.pl.

One thought on “Umowy cywilnoprawne: dzieło, zlecenie – nie daj się oszukać

  1. radcapulawy says:

    Zgadzam się, ponieważ trzeba weryfikować każdą treść na dokumencie. Najlepszym rozwiązaniem, aby niedoświadczone osoby udały się do prawników w celu konsultacji.

Comments are closed.